ue

V podjetju ICI d.o.o imamo izkušnje s svetovanjem,optimiziranjem, vzdrževanjem in odkrivanjem napak na pnevmatskih in parnih sistemih ter njihovih komponentah. Priporočamo kvalitetne materiale za izboljšanje tesnosti sistemov.

Cevovode se pregleda z našim ultrazvočnim detektorjem ter označi mesto puščanj in shrani v digitalni sistem. Po končanih meritvah se opravi analiza in izračuna strošek popravila.

Odprava puščanja zmanjša nepotrebne stroške, saj je komprimiran zrak, kot je znano, en dražjih oblik energije. Rezultate meritev beležijo digitalni registratorji, kar omogoča kasnejšo natančno analizo opravljenih meritev.

V začetni fazi je priporočeno meritve opraviti vsake 4 mesece, kasneje pa so meritve manj pogoste.

 

Odkrivanje puščanja in zakaj se zanj odločiti

Meritve puščanja se izvajajo z namenom, da se odpravijo nezaželena puščanja komprimiranega zraka, s čemer se zmanjšajo stroški obratovanja kompresorjev za proizvodnjo komprimiranega zraka zaradi netesnosti sistema.

 

Kakšen strošek predstavlja puščanje komprimiranega zraka?

 

UE1

 

 

 

leak-detector-ships-ultrasonic-51171-6023651